Digital Film Production

โซลูชั่นการผลิตฟิล์มแยกสี สำหรับงานพิมพ์สกรีน, ออฟเซ็ท และแฟลกโซ
โดยใช้เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Canon และซอฟต์แวร์ FilmGate

Visitors: 15,523