Digital Proof

โซลูชั่นสำหรับปรู๊ฟดิจิทัล สำหรับงานพิมพ์ออฟเซ็ท และงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
โดยใช้เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Canon รุ่น 8 สี หรือ 12 สี หน้ากว้าง 24 นิ้ว หรือ 44 นิ้ว
พร้อมซอฟต์แวร์ RIP ยี่ห้อ ColorGate สำหรับควบคุมสี และงานพิมพ์ 

Visitors: 15,522