Photo and Fine Art

โซลูชั่นสำหรับการพิมพ์ภาพถ่าย และภาพศิลปะ

ภายใต้ Brand : Print Studio PRO
สำหรับศูนย์บริการงานพิมพ์ภาพถ่าย ภาพศิลปะ และช่างภาพระดับมืออาชีพ

โดยใช้เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Canon Pro series : 12 สี
หน้ากว้าง 17 นิ้ว, 24 นิ้ว และ 44 นิ้ว

พร้อมจอ BenQ คุณภาพสูง สำหรับการปรับภาพ จัดการสี ของช่างภาพระดับอาชีพ

Visitors: 15,523