ผลิตภัณฑ์

- เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง InkJet

- เครื่องพิมพ์ดิจิทัล OnDemand

- ซอฟต์แวร์ควบคุมสี, แก้ไขไฟล์ PDF, Imposition และ PDF Workflows

- หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Canon, Epson 

- กระดาษ Inkjet แบบม้วน, Film สำหรับ Inkjet


Visitors: 15,523