เกี่ยวกับเรา

หจก. ไทยโฟโต้แอนด์พริ้นท์  (Thai Photo and Print) 
เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน
โดยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานเตรียมพิมพ์
งานพิมพ์ดิจิทัล ระบบการจัดการสี กระบวนงานไฟล์มาตรฐาน PDF/X

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี 2552 ได้ดำเนินการ เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง  Canon
ปี 2556 ได้ดำเนินการ จำหน่ายเครื่องพิมพ์ดิจิทัล (On-Demand) Canon
ปี 2557 ได้ดำเนินการ เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ ColorGate

  

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย:

 • TPP เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Inkjet ยี่ห้อ Canon, Epson และ Ricoh
 • จำหน่ายเครื่องพิมพ์ดิจิทัล (On-Demand Printing) ยี่ห้อ Canon, Ricoh
 • ซอฟต์แวร์ Adobe
 • ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบการทำงาน (Software RIP ยี่ห้อ Color Gate)
 • ซอฟต์แวร์สำหรับตรวจเช็ค และแก้ไขไฟล์งาน PDF สำหรับงานพิมพ์ดิจิทัล (Enfocus Pitstop)
 • ซอฟต์แวร์สร้างไฟล์ PDF พร้อมระบบการตรวจเช็ค และจัดส่งไฟล์อัตโนมัติ ผ่านระบบ email, ftp
  และ html (Enfocus Connect)
 • จำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในงานพิมพ์ดิจิทัล เช่น กระดาษ inkjet, กระดาษพิมพ์ดิจิทัล
  และกระดาษชนิดพิเศษ (environment paper, eco paper, etc.)
 • ให้คำปรึกษางานพิมพ์ดิจิทัล และรับพัฒนาระบบ web to print (ด้วยนักพัฒนาคนไทย)
 • รับฝึกอบรมงานเตรียมพิมพ์, มาตรฐานไฟล์ PDF, การจัดการสี สำหรับงานพิมพ์ดิจิทัล
Visitors: 15,523